»
ת
פ
ר
י
ט
«
– ?
3 בנובמבר 2010 ע"י עו"ד ד"ר אורי גינזבורג MD

שאלה שמעניינת פעמים רבותאת ההורים: "מתי מתחילה הבנת הזהות המינית אצל הילדים?".

מוקדם…

לערך בגיל  8-10 חודשים יש בין הזאטוטים כאלו מתחילים "לגלות" את אבר מינם.

בין גיל שנה לגיל שנתיים הם מתחילים לראות ולזהות הבדלים בין בין לבת כאשר עד גיל 3 הם מסוגלים במסגרת הגדרת הזהות האישית שלהם להגדיר עצמם כבן או בת, בהתאם למינם.

עד גיל 4 לערך, הזהות המינית של הילדים הקטנטנים מתעגנת, והם מסוגלים להבין כי זהותם המינית קבועה. אז הם גם מתחילים לסגל לעצמם דפוסי התנהגות חברתיים המקובלים כ"מבחינים" בין בנות לבנים. כאן כבר נכנסות סוגיות חברתיות המגדירות את דפוסי ההתנהגות המקובלים בין המינים ואשר כמובן לאורך השנים עשויות להשתנות בהתאם לתפיסות חברתיות. ברור כי הילדים בגיל זה מאמצים את דפוסי ההבחנה המגדרית שהם קולטים מהסביבה הבוגרת או מסביבת ילדים בוגרים יותר או אחרים ( אחים בוגרים, ילדים בני משפחה, סביבת המשחקים, גן הילדים וכו).

בגיל הילדות המוקדמת אותה נטיה מינית – מגדרית מתחזקת ומתבססת ואז ניתן לראות את הילדים משחקים פעמים רבות בקבוצות מגדריות ( בנות עם בנות, בנים עם בנים). כמו כן קיים תהליך חיקוי פנימי שכמובן מעצים את ההבדלים בצורות הפעילות של הקבוצות ( "משחקי בנים" לעומת "משחקי בנות").

כמובן שבכל אשר תיארתי מעלה מתייחס אל קבוצת הכלל וכולנו, הפרטים, עשויים להיות שונים מאותם כללים. כאן כבר דרושה רגישותם והבנתם של המסגרות התומכות קרי ההורים, בני המשפחה והסביבה הארגונית כמו גננות ומורים ולעיתים אף גורמים נוספים. אלו יכולים לזהות, לעזור ולתמוך באותם פרטים אשר  מבטאים את עצמם בדרכים שונות או אולי שלא במסגרת ההבדלים המאוד חדים בין שני המגדרים.


הוספת תגובה
»  מופעל באמצעות: WordPress   »  עיצוב: Ahren Ahimsa   »  תרגום והסבה לעברית: מאוריציוס.   מופץ ברישיון Creative Commons License